chè đậu xanh, củ năng, đường phèn.

Chè đậu xanh, củ năng, đường phèn. Nhớ mày, Huyền. Mày có ổn không? Lam sao tao tìm được mày? Có lúc tao muon ghé vào nhà chồng mày hỏi thăm nhưng tao sợ làm thế đường đột quá. Tại sao mày lại cắt luôn điện thoại? có chuyện gì? chuyện gì?