Blog Posts by Cáo Già

 • Khoảng Lặng

  Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy ba người.


  Người thứ nhất là người mình yêu nhất


  Người thứ hai là người yêu mình nhất


  Người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời hay nói gần hơn là người bạn đời của bạn.


  Lẽ dĩ nhiên trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, người cho mình hiểu được rằng cảm giác của tình yêu.Chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất người dành cho mình tình cảm quá đắm say.Cuối cùng khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu như thế, mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm thấy cho mình một người bạn, điều thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại.Thật đáng tiếc trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất, và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất cũng không phải là người yêu bạn nhất chỉ là người xuất hiện vào

  Read More »from Khoảng Lặng