Daily Shot: Ali Talks Obama's New Stance, Chanel No. Pitt, and Barkley's Throwdown!Ali talks Obama's New Stance, Chanel No. Pitt, and Barkley's Throwdown!